Civil Engineering CMU

พีซีซี โพสเทนชั่น รับสมัครวิศวกรโยธา 4 ตำแหน่ง ทำงานเชียงใหม่

บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัดรับสมัครงานด่วน !!! 

บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด (PCC POST-TENSION) เป็นบริษัทในเครือบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด (PCC GROUP) ก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2552 ลักษณะธุรกิจ ประกอบกิจการให้บริการงานออกแบบและติดตั้งโครงสร้างพื้นและคานคอนกรีตระบบ POST-TENSION ของอาคารขนาดใหญ่และตึกสูง รายใหญ่ในภาคเหนือ ผลงานโดยส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่และตึกสูง ทั้งในภาคเหนือและกทม.

ตำแหน่ง วิศวกรโยธา

จำนวน: 4 อัตรา/ประจำ จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะงานในตำแหน่งที่รับ 

 1. วิศวกร ส่วนออกแบบ โพสเทนชั่น 3 ตำแหน่ง รับผิดชอบงานออกแบบและ/หรืองานติดตั้งระบบPOST-TENSION
 2. วิศวกร ส่วนออกแบบ โครงสร้างสำเร็จรูป 1 ตำแหน่ง รับผิดชอบงานออกแบบและ/หรืองานติดตั้งระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

อัตราเงินเดือน

เริ่มต้น  15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง 
 • มีความตั้งใจและอดทน
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความต้องการที่จะทำงานในจังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

วิธีการสมัครงาน

สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานขาย (ตามที่อยู่)

 • 292/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5387-2378 โทรสาร 0-5341-2339

หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์

สมัครทางอีเมลต้องแนบไฟล์ดังนี้

 • รูปถ่ายปัจจุบันไม่เกิน 6 เดือน 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี (ฉบับปัจจุบัน) 

ติดต่อ: คุณโย ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล 085-1555336 อีเมล์: jui_cmu@hotmail.com 

เว็บไซต์ http://www.pcc-concrete.co.th