Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ อ.ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ อาจารย์ ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ (อ.เต้ย) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง 

อาจารย์ ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) อาจารย์ท่านมีความสนใจในงานวิจัยทางด้าน Numerical Methods, FEM ที่ท่านมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

ในระหว่างที่ศึกษา อาจารย์ชินพัฒน์ได้ไปฝึกงานที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน และนอกเหนือจากนี้ อาจารย์ท่านยังได้เป็นผู้ช่วยสอน (TA) ในหลายวิชาที่เกี่ยวข้อง

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์ชินพัฒน์เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่