Civil Engineering CMU

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ นางสาว กมลชนก บุญยวง ที่ผ่านเข้ารอบโครงการ Chang Young Engineer Camp #5

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 นางสาว กมลชนก บุญยวง (ปอปลา - 0001) ที่ผ่านเข้ารอบโครงการ Chang Young Engineer Camp #5 ของทาง SCG