Civil Engineering CMU

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าศึกษาดูงานที่ CPAC

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังศึกษาวิชา Structural Material and Testings (ในส่วนเนื้อหาของ Concrete Technology) เข้าศึกษาโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC (สาขาดอนจั่น) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับงานคอนกรีตผสมเสร็จ โดยมี อ.อุดม ฉัตรศิริกุล, อ.ดร.มานพ แก้วโมราเจริญ และ ชมรมคอนกรีตประสานงาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมดสามารถดูได้ที่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.612192328833767.1073741839.122967647756240&type=1

คำสำคัญ: