Civil Engineering CMU

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างไม้ไอศกรีม ครั้งที่ 8

ขอเรียนเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม สายงานวิศวกรรมโยธา ระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557* ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ตามไฟล์แนบ

ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ อ.มานพ อ.ชินพัฒน์ หรือ อ.สุริยะ

*ได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาจัดการแข่งขันเดิม จากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุก ๆ ปี ตั้งแต่การแข่งขันครั้งนี้เป็นต้นไป

เอกสารแนบข่าว: 
เอกสารแนบข่าว: 
เอกสารแนบข่าว: