Civil Engineering CMU

บริษัทซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด รับสมัครวิศวกรโครงสร้าง 2 อัตรา

บริษัทซีวิล แอนด์ สตรัคเจอรัล เอ็นยิเนียร์ส จำกัด เป็นบริษัท ที่ปรึกษาออกแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากร เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ รับสมัครวิศวกรโครงสร้าง 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ถ้ามีประสบการณ์ด้านออกแบบสะพาน หรืออาคาร จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับรายละเอียดในการรับสมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัครงาน เอกสารตามไฟล์แนบ

เอกสารแนบข่าว: