Civil Engineering CMU

ปฏิทินการศึกษา 2557 และวันเปิดเทอม (1/2557) ที่ได้เลื่อนเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2557

ปฏิทินปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษา และผู้ปกครองนักศึกษาที่มีการสอบถามเข้ามากันบ่อยช่วงนี้นนะครับ เทอมหน้า (1/2557) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะย้ายวันเปิดเรียนออกไปอีกประมาณสองเดือนครึ่ง เป็นการเปิดเรียนวันแรกวันที่ 11 สิงหาคม 2557

สำหรับรายละเอียด วันลงทะเบียน วันปฐมนิเทศ วันรายงานตัว ฯลฯ สามารถดูได้ที่ ปฏิทินการศึกษา 2557

เอกสารแนบข่าว: