Civil Engineering CMU

บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด รับสมัครงานวิศวกรโยธา 3 อัตรา

บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด รับสมัครงานวิศวกรโยธา 3 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ไฟล์แนบ

เอกสารแนบข่าว: