Civil Engineering CMU

นักศึกษาวิศวกรรมธรณีเทคนิคระดับปริญญาโทสองคนได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Summer Training Course for Slope Land Disaster Reduction ที่กรุงไทเป

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพรรณ บำรุงพาณิชย์ และนายนัทธพงศ์ สำราญประภัสสร นักศึกษาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม Summer Training Course for Slope Land Disaster Reduction ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-14 สิงหาคม 2557

รายละเอียดซัมเมอร์คอร์ส - http://stc-sldr.weebly.com/committe.html

ภาพเพิ่มเติม - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.79680...647756240

คำสำคัญ: