Civil Engineering CMU

คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม (เกียร์ 15) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด มาบรรยายประสบการณ์ให้นักศึกษา CM

คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม (เกียร์ 15) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ได้ให้เกียรติหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (CM) มาบรรยายในหัวข้อสัมมนา "กรณีศึกษา การพัฒนาโครงการคอนโด สไตล์ แกรนด์ ยู"

คำสำคัญ: