Civil Engineering CMU

พี่เนม (เกียร์ 38) และพี่นิก (เกียร์ 41) มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่บริษัท Aurecon ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน CivilCMU Talk 2014

พี่เนม (เกียร์ 38) และพี่นิก (เกียร์ 41) มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงานที่บริษัท Aurecon ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในงาน CivilCMU Talk 2014 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 ห้อง 17-405

คำสำคัญ: