Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความภูมิใจที่ได้ ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภูมิใจที่ได้ ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล (อ.เติ้ล) เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางภาควิชา ในตำแหน่งอาจารย์สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

อาจารย์ ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียร์ 35) และได้ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ที่ Asian Institute of Technology (AIT) 

หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว อาจารย์เติ้ลมีความสนใจในด้านแผ่นดินไหว จึงได้ทำการศึกษาต่อในด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต (京都大学) หรือรู้จักในชื่อ "เกียวได" หนึ่งในสองมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในด้านวิศวกรรมศาสตร์ของญี่ปุ่น และยังเป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นของโลกในด้านวิศวกรรมศาสตร์อีกด้วย ล่าสุดได้รับการจัดอันดับที่ 18 ของโลก (QS 2016) เมื่อจบการศึกษาอาจารย์ท่านได้ทำงานที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก่อนที่จะกลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เติ้ลมีความสนใจในงานวิจัยด้านแผ่นดินไหว, FEM และ FDM ซึ่งเห็นได้จากผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ และยังปรากฏในวารสารวิชาการนานาชาติหลายฉบับในฐานข้อมูล SCOPUS, JSCE, และฐานข้อมูลอื่นอีกมากมาย

ขอให้ชาวโยธาทุกคนร่วมยินดีต้อนรับอาจารย์พุทธรักษ์เข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ประสบการณ์และผลงานของอาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล