Civil Engineering CMU

อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ และ อ.ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน ในรายการข่าวค่ำ ปัญหาการจราจรเร่งด่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ThaiPBS

อ.ดร.นพดล กรประเสริฐ และ อ.ดร.อรรถวิทย์ อุปโยคิน ในรายการข่าวค่ำ ThaiPBS ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ในข่าวปัญหาการจราจรเร่งด่วนในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญนำเสนอโครงการ "การศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่" ที่วัดนันทาราม ในการจัดงานสนทนากลุ่ม (focus group) ระหว่างเวลา 09:30-12:00 โดยนำเสนอร่วมกับ

รายละเอียดโครงการ ติดตามได้ที่

รายละเอียดข่าว ติดตามได้ที่

คำสำคัญ: