Civil Engineering CMU

กรมทางหลวงชนบทรับสมัครสอบวิศวกรโยธา 4 ตำแหน่งแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

กรมทางหลวงชนบทรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

  • ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
เอกสารแนบข่าว: