Civil Engineering CMU

ผศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ให้สัมภาษณ์ ThaiPBS ในการนำงานวิจัยด้านยางพารามาพัฒนาเป็นถนนยางพาราต้นแบบแห่งแรกภาคเหนือ ย้ำเจตนารมณ์มุ่งเป้างานวิจัยเป็นเลิศสนับสนุนชุมชน

ผศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม สัมภาษณ์ ThaiPBS ในการนำงานวิจัยด้านยางพารามาพัฒนาเป็นถนนยางพาราต้นแบบแห่งแรกภาคเหนือ ย้ำเจตนารมณ์มุ่งเป้างานวิจัยเป็นเลิศสนับสนุนชุมชน

http://program.thaipbs.or.th/EveningNews/episodes/51323

  • ข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. 61
  • นาที 53:01 - 57:18 ถนนยางพาราต้นแบบแห่งแรกภาคเหนือ
  • นาที 56:09 - 56:59 บทสัมภาษณ์อาจารย์พีรพงศ์
คำสำคัญ: