Civil Engineering CMU

นักศึกษาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง รุ่นที่ 13 ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยได้ทำการศึกษาดูงานในส่วนของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มิไรคัง (日本科学未来館) ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว โดยนวัตกรรมด้านงานก่อสร้าง ที่มีการจัดแสดงเครื่องจักรใหม่หลากหลายรูปแบบ โดยนอกจากนี้ยังได้มีการเข้าศึกษา วัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์สมาร์ตโฮมที่บริษัท LIXIL และได้เข้าชมที่ศูนย์จำลองแผ่นดินไหวฟุจิโนะเอะกิ (富士の駅) ตั้งอยู่ที่จังหวัดยะมะนะชิ (ห่างจากกรุงโตเกียวมาทางทิศตะวันตก ประมาณ 100 กม.) ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ในด้านแผ่นดินไหวที่ผ่านมา รวมถึงวิธีการรับมือและป้องกันในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว โดยผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานนอกจากได้เรียนรู้ด้านแผ่นดินไหวแล้ว ยังได้ทดสอบในห้องทดสอบที่จำลองการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวที่ความรุนแรงต่างกัน

คำสำคัญ: