Civil Engineering CMU

นักศึกษาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ศึกษาดูงานที่นครดูไบ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ นครดูไบ และกรุงอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักศึกษาได้เข้าดูงานในด้านสิ่งก่อสร้างและผังเมือง โดยเข้าชมดูไบเฟรม (Dubai Frame) ที่นครดูไบ ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ เฟอร์นันโด โดนิส (Fernando Donis) โดยเป็นโครงสร้างที่มีความสูง 150 เมตร และความกว้างประมาณ 100 เมตร โดยโครงสร้างส่วนกลางเป็นโครงสร้างเหล็กยกประกอบขึ้นในลักษณะของการทำพรีแฟบริเคต และได้มีการเดินทางไปพื้นที่ใกล้เคียง ไปดูเขตพื้นที่ดูไบมารีนา (Dubai Marina) ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่สำหรับการจัดการที่อยู่อาศัยในลักษณะแนวดิ่ง

การศึกษาดูงานในอาคารสูง บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ (Burj Khalifa) ซึ่งเป็นอาคารระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก (ณ ปัจจุบัน) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน เอเดรียน สมิธ (Adrian Smith) และสำนักงานออแบบเอสโอเอ็ม (SOM) โดยอาจารย์และนักศึกษาได้เดินทางขึ้นไปที่ชั้น 124 เพื่อศึกษาดูงาน โดยในตัวอาคารได้มีนิทรรศการในส่วนของงานก่อสร้าง

การศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์อาบูดาบี (Louvre Abu Dhabi) เป็นอาคารที่ก่อสร้างโดยระบบพรีแฟบริเคต ที่สร้างในพื้นที่ของทะเล ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ฌอง นูแวล (Jean Nouvel) โดยรูปแบบอาคารประกอบด้วยโครงสร้างพรีแฟบเหลี่ยมสีขาวหลายส่วนประกอบกันเป็นพิพิธภัณฑ์ และส่วนของหลังคาเป็นโครงสร้างโลหะที่มีการถ่ายน้ำหนักในลักษณะของเชลล์ที่ไม่มีโครงสร้างเสาบริเวณตรงส่วนกลาง และมีการซ่อนโครงสร้างในส่วนของการรองรับน้ำหนักไว้ที่ตัวชิ้นส่วนพรีแฟบริเคต เข้าดูงานพื้นที่หมู่เกาะปาล์มจูเมรา (Palm Jumeirah) ซึ่งเป็นเกาะที่สร้างโดยมนุษย์อยู่ในบริเวณอ่าวเปอร์เซีย โดยได้เดินทางผ่านรถไฟฟ้าโมโนเรล

คำสำคัญ: