Civil Engineering CMU

รศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจาก PPTV ในประเด็นการเกิดดินถล่ม และน้ำป่าในภาคเหนือ

รศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจาก PPTV ในประเด็นการเกิดดินถล่ม และน้ำป่าในภาคเหนือ

ดูข่าว PPTV - https://www.pptvhd36.com/news/....

คำสำคัญ: