Civil Engineering CMU

พลเอก สุทัศน์ จารุมณี ได้นำอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร)

พลเอก สุทัศน์ จารุมณี นายทหารราชองรักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้นำอาจารย์ไพศาล จั่วทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ากราบนมัสการ สมเด็จพระธีรญาณมุนี (เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร) ณ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที ๕ มกราคม ๒๕๖๕

ในการนี้ได้ถวายหนังสือ " นครเชียงตุง " ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนามของประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ: