Civil Engineering CMU

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง

ภาควิชาวิศวกรรมโยธารับสมัครอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

  • สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
  • สาขาวิศวกรรมสำรวจ

วันนี้ ถึง 22 เมษายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 053-944-157 หรือ 081-531-1004 หรือที่ https://eng.cmu.ac.th/

รายละเอียดการรับสมัคร

คำสำคัญ: