Civil Engineering CMU

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกดที่หัวตารางเพื่อให้โปรแกรมจัดเรียงตามลำดับที่ต้องการ หรือหากต้องการรายชื่องานวิจัยที่ต้องการ กดเลือก "ประเภท" และ "สาขา" ที่ต้องการได้ นอกจากนี้สามารถค้นหาตามคำสำคัญ

หากต้องการเอกสาร บทคัดย่อหรือวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี งานวิจัยsort icon ประเภทงานวิจัย
2554 ผลของขนาดและปริมาณของผงหินปูนและแคลเซียมซัลโฟอลูมิเนตต่อการหดตัวของมอร์ต้าร์ปรับระดับ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 ผลของขนาดและปริมาณของทรายต่อการเกิดผลึกแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและคุณสมบัติทางกลของคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ วิทยานิพนธ์
2554 ผลของการใช้เถ้าหินน้ำมันและกากหินน้ำมันจากแม่สอดเป็นสารผสมเพิ่มต่อกำลังอัดของมอร์ตาร์ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2546 ผลของการยึดรั้งที่ขอบในระนาบ ต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อก ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแผ่สม่ำเสมอ วิทยานิพนธ์
2545 ผลของการจราจรต่อความเข้มข้นคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์
2555 ผลกระทบของสิ่งปกคลุมดินต่ออุณหภูมิในอากาศบริเวณเทศบาล เมืองเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2556 ผลกระทบของความสูงของฝายต่อสภาวะอุทกภัย โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาการประสานงานระหว่าง ผู้รับเหมาหลักกับผู้รับเหมาย่อยในการก่อสร้างอาคาร โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ปัญหาการเปลี่ยนแนวลำน้ำและน้ำเน่าเสียของคลองแม่ข่า โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2550 ปัญหาการประยุกต์ใช้มาตรฐานไอเอสโอ 9000 ในองค์กรก่อสร้างขนาดกลาง กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2552 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดของผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย การค้นคว้าแบบอิสระ
2550 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของผู้รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ การค้นคว้าแบบอิสระ
2555 ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้าช้าต่อการก่อสร้างในงานราชการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง และแนวทางลดผลกระทบขณะดำเนินการก่อสร้างโดยเมทริกซ์การประเมินความเสี่ยง การค้นคว้าแบบอิสระ
2554 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตาข่ายเสริมแรงเส้นใยธรรมชาติและทรายบดอัดด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์จากการจำลองการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2551 ปฏิสัมพันธ์ของระยะทรุดตัวระหว่างเสาเข็มเสียดทานรับน้ำหนักบรรทุกไม่เท่ากันในตัวกลางยืดหยุ่น วิทยานิพนธ์
2558 บทบาทหน้าที่ของวิศวกรโยธาหญิง โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2559 นวัตกรรมสำหรับลดระยะเวลาในกระบวนการก่อสร้างแบบลีน-BIM วิทยานิพนธ์
2555 ทัศนคติต่อการพัฒนาหลังคาเขียวสำหรับการก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2557 ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามตรวจจับการเคลื่อนตัวของพระปรางค์วัดอรุณวรารามราชวรมหาวิหาร โครงการวิจัย
2553 ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 1 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2553 ค่าระดับพื้นผิวถนนที่แยกต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 2 โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2555 ค่า ซี.บี.อาร์. ของดินบดอัดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์
2548 คุณสมบัติและความเป็นไปได้ของเถ้าลอยเหลวในการเป็นวัสดุถมกลับ วิทยานิพนธ์
2547 คุณสมบัติเชิงกายภาพของอิฐสามัญที่ทำจากดินเหนียวผสมแกลบ วิทยานิพนธ์
2548 คุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ใช้ยางผสมเอซี เกรด 60 -70 และยางแผ่นรมควัน วิทยานิพนธ์
2536 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตที่ใช้ซีเมนต์ผสม วิทยานิพนธ์
2545 คุณสมบัติทางสถิติของลำน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย วิทยานิพนธ์
2551 คุณสมบัติทางกายภาพของอิฐที่ทำด้วยดินเหนียวผสมขี้เลื่อยโดยกระบวนการโคลนแข็ง วิทยานิพนธ์