Civil Engineering CMU

วัสดุและระบบการก่อสร้างประสิทธิภาพสูงสำหรับอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวที่อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งทุน: 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปี: 
2555
ประเภทงานวิจัย: 
โครงการวิจัย