Civil Engineering CMU

คอนกรีตเสริมตะเกียบไม้ไผ่

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การออกแบบและตรวจสอบคุณสมบัติการรับแรงของฝาท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมตะเกียบไม้ไผ่เหลือใช้

ชื่อผู้แต่ง: 
นายกิตติภูมิ สัจสัญญาวุฒิ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายณัฎฐ์ ตันวัฒนานันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ.ดร. อภิวัฒน์ โอฬารรัตนชัย
ปีการศึกษา: 
2552