Civil Engineering CMU

แรงบิด

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบส่วนโครงสร้างรับแรงบิด

COMPUTER PROGRAM FOR DESIGN OF TORSION IN REINFORCED CONCRETE BEAM
ชื่อผู้แต่ง: 
พงพัฒน์ กุมภาพันธ์
ชื่อผู้แต่ง: 
มนตรี แสนบูราณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. สมบูรณ์ องค์มหัทมงคล
ปีการศึกษา: 
2553
คำสำคัญ: