Civil Engineering CMU

พื้นสำเร็จรูป

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

พฤติกรรมตัวรับแรงเฉือนของคานเหล็กผสมรูปตัวทีกับแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบเรียบ

Behavior of Shear key of Composite Steel T-Beam with Prestressed Concrete Planks
ชื่อผู้แต่ง: 
นายธนชิต ตียาคม
ชื่อผู้แต่ง: 
นายนัฐพล ศรีนวล
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2554