Civil Engineering CMU

อาคารวัสดุผสม

คำสำคัญจากฐานข้อมูลงานวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

การวิเคราะห์แรงแผ่นดินไหวแบบเทียบเท่าและแบบแรงกระทำด้านข้างแยกรูปแบบที่ถูกปรับปรุงของอาคารวัสดุผสมภายใต้แรงกระทำแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงสูง

Seismic Equivalent Force and Pushover Analysis of Existing Hybrid Frame Building Under Low to High Seismic Force
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสกานต์ จันธิยะ
ชื่อผู้แต่ง: 
นายสมชัย ปู่จ้อย
อาจารย์ที่ปรึกษา: 
อ. ธนวัช โพคะรัตน์ศิริ
ปีการศึกษา: 
2554