Civil Engineering CMU

ชีวิตในเชียงใหม่

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ต้องการมาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ คุณสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขตอบสนองความต้องการและค่าใช้จ่ายของคุณในช่วงระหว่างศึกษาได้ ในช่วงกลางวันคุณสามารถหาร้านขายของ ร้านอาหารที่หลากหลาย ทั้งในบริเวณคูเมืองและบริเวณเมืองรอบนอก คุณสามารถหาสถานพักผ่อนหย่อนใจได้ทั่วเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่มีประชากรมากกว่าสองแสนคน โดยเป็นเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ความเจริญ ความหลากหลาย การแพทย์ และศูนย์การศึกษาขั้นสูง

การอยู่อาศัย

ที่พักในเชียงใหม่นั้นมีหลากหลายรูปแบบ กระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ไม่ว่าคุณต้องการจะหาเช่าที่พักซึ่งราคาจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2,000 - 5,000 บาทต่อเดือน แตกต่างกันตามความต้องการและชุมชนที่อยู่อาศัย การพักอาศัยอยู่กับรูมเมตก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการประหยัดในส่วนที่พัก

การเดินทาง

คุณอาจจะใช้รถยนต์ หรือจักรยานยนต์เดินทางในเชียงใหม่ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่คุณวางแผนจะอยู่อาศัย โดยระบบขนส่งในเชียงใหม่จะมีระบบรถสองแถวรับจ้างวิ่งระหว่างเมืองอื่น โดยในตัวเมืองเชียงใหม่จะมีระบบรถรับเหมาจ้างวิ่งภายใน

สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัด เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางภาคเหนือ โดยมีท่าอากาศยานเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และรถขนส่งสาธารณะในหลากหลายรูปแบบ

สภาพอากาศ

เชียงใหม่มีอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี อุณหภูมิสูงในฤดูร้อน สูงสุดประมาณ 31 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำในฤดูหนาว ต่ำสุดเฉลี่ยที่ 20 องศาเซลเซียส

แหล่งข้อมูลอื่น

ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่อไปนี้ น่าจะมีประโยชน์ช่วยให้คุณศึกษาข้อมูลสำหรับเมืองเชียงใหม่ ช่วยในการตัดสินใจมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้